Szlaki rowerowe

Z przyjemnością informujemy, że nasz obiekt posiada rekomendację MPR - Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to ponad  2000 km specjalnie wytyczonej trasy (trasa główna 1887,5 km, trasy łącznikowe i boczne: łącznie 192 kilometry), którą od początku do końca przygotowano po to, aby dawała radość podróżowania i poznawania. Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Już samo poznanie każdego z nich z osobna stanowi niezwykłe doświadczenie, a poznanie ich wszystkich zdaje się być jak czytanie wspaniałej baśni.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek.

PODLASKI SZLAK BOCIANI
     (szlak czerwony,  200km)
Trasa: Białowieża - Narewka - Narew - Wojszki - Zawyki - Suraż - Turośń Dln. - Baciuty - Bokiny - Tykocin - Pentowo - Łaziuki - Zajki - Laskowiec - Gugny - Osowiec Twierdza - Goniądz

Pierwszy markowy produkt turystyczny w województwie podlaskim łączy trzy parki narodowe: Biebrzański, Narwiański i Białowieski. Ze względu na czyste środowisko i dobre warunki pokarmowe, w dolinach rzeki żyje tutaj najwięcej bocianów w Europie. Często można je spotkać maszerujące za maszynami rolniczymi - sianokosy, żniwa czy orka wypłaszają gryzonie, ulubiony pokarm tych ptaków. Obok szlaku rowerowego (przejezdnego również samochodem) w ramach "Podlaskiego Szlaku Bocianiego" wytyczany jest wodny szlak obejmujący rzekę Narew oraz szlak bociani na potrzeby turystyki konnej.

Szlak CZARNY / ZIELONY (Mała pętla) - 18 km

Długość szlaku wynosi około 18 km. Mała pętla składa się z dwóch odcinków: 9 km szlak czarny, 9 km szlak zielony. Szlak wiedzie przez miejscowości położone wokół Obrębu Ochronnego Hwoźna tj. północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Zachwycająca miejscowa architektura, unoszący się wokół duch wielokulturowości w połączeniu z unikatową przyrodą sprawiają, że jest to teren godny polecenia wszystkim tym, którym marzy się relaks na łonie natury. Przebieg trasy jest następujący: Narewka - Gruszki - Kosy Most - Składnica Szypulowa - Janowo - Narewka. Szlak wychodzi z Narewki ulicą Mickiewicza i po około 1 km skręca w prawo w drogę żwirową prowadzącą po krawędzi malowniczej doliny rzeki Narewka. Dalej szlak mija po prawej stronie wieś Gruszki i przy pomnikowym dębie dochodzi do siedziby Nadleśnictwa Browsk. Tu znajduje się Izba Przyrodniczo-Leśna oraz pensjonaty z miejscami noclegowymi. Następnie, drogą asfaltową, szlak wchodzi w las, przekracza malowniczą dolinę leśnej rzeki Braszczy i po około 3 km osiąga granicę Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejny odcinek szlaku prowadzi wśród dobrze zachowanych borów aż do tzw. Składnicy Szypulowej, gdzie łączy się ze szlakiem zielonym, którym dociera się do Janowa, a stąd do Narewki.

Szlak NIEBIESKI (Narewka-Masiewo) - 24 km  

Szlak o długości 25 km. Wychodzi z Narewki przy bydynku szkoły podstawowej w kierunku wsi Siemianówka. Za wsią Leśna, po obu stronach drogi, na otwartych łąkach, widoczne są tzw. "brogi" służące do przechowywania siana, niegdyś typowe dla nadnarwiańskich krajobrazów. Na wysokości wsi Osowe, szlak skręca w lewo i prowadzi przez wieś, a następnie wraca na drogę prowadzącą do Siemianówki. W Siemianówce szlak wiedzie ulicą Łąkową, potem w prawo w ulicę Szkolną, przy której znajduje się cerkiew pw. Św. Wlkm. Jerzego, Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz świetlica wiejska z biblioteką. Ze wsi Siemianówka szlak wiedzie na wschód w kierunku wsi Siemieniakowszczyzna. Na skrzyżowaniu przed Siemieniakowszczyzną znajduje się odejście w lewo ze szlaku w kierunku wieży widokowej ustawionej w uroczysku Maruszka przy Zalewie Siemianówka (odległość około 0,4 km), doskonałego miejsca do obserwacji ptaków. Od zjazdu na wieżę, szlak prowadzi w prawo, a po około 200m w lewo, drogą w kierunku wsi Babia Góra i następnie przez rezerwat Siemianówka na południe wzdłuż edukacyjnej ścieżki ornitologicznej. Po drodze mija osobliwości przyrodnicze, jak np."zakochane drzewa" oraz cenne pod względem przyrodniczym drzewostany, np. zgrupowanie około 300-letnich sosen (dojazd w lewo 1 km). Po wyjściu z lasu szlak niebieski łączy się ze szlakiem zielonym i kończy się przy sklepie we wsi Stare Masiewo.

Szlak ZIELONY (Narewka-Stare Masiewo-Narewka) - 36 km

Pętla o długości 36 km prowadzi po drogach asfaltowych i żwirowych z Narewki przez wieś Janowo do Puszczy Białowieskiej, dalej leśnymi drogami (na terenie Nadleśnictwa Browsk) do dawnej składnicy drewna na granicy Białowieskiego Parku Narodowego. Stąd można udać się na wieżę widokową i szlak pieszy "Carska Tropina" (dojazd 1,5 km) lub pojechać dalej szlakiem rowerowym do "Kosego Mostu" na rzece Narewce (malowniczy widok na dolinę) i dalej do tzw. "Składnicy Szypulowej", gdzie szlak zielony łączy się z czarnym. Następnie szlak prowadzi leśną drogą na przemian na południe i na wschód, mijając stare puszczańskie drzewostany, aż do ścieżki edukacyjnej przez naturalne zbiorowiska leśne (ścieżka dostosowana jest wyłącznie do turystyki pieszej). Dalej szlak podąża w kierunku Starego Masiewa, pokrywając się na wielu odcinkach z Wilczym Szlakiem (szlak pieszy). Po drodze mijamy odejście do głazu narzutowego przyniesionego przez lodowiec ze Skandynawii (można do niego dotrzeć pieszo lub rowerem - około 0,5 km) i dalej - składnicę drewna oraz dawne miejsce postoju kolejki wąskotorowej. Za składnicą szlak prowadzi przez obszar "Uroczyska Głuszec" z dobrze zachowanymi partiami borów sosnowych i bagiennych. Mijając osadę Zamosze (po lewej stronie) szlak przekracza granicę BPN i dochodzi do Starego Masiewa, gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim. Ze Starego Masiewa wraca drogą asfaltową przez wieś Olchówka do Narewki.

Szlak ŻÓŁTY (Narewka-Białowieża) - 20 km

Trasa biegnie z Narewki drogą Narewkowską przez Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka edukacyjna - Szlak Dębów Królewskich i wieś Pogorzelce aż do Białowieży.

Szlak turystyczny "Tropem Żubra"
     (szlak  18 km)
Ścieżka "Tropem żubra" powstałą z myślą o wszystkich, którzy pragną stanąć oko w oko z żubrem, niekwestionowanym imperatorem puszczy, królewskim zwierzem budzącym respekt i podziw, pasjonującym ludzi od pradawnych czasów aż do dzisiaj. Jest to turystyczna trasa długości około 18 km. Wiedzie przez tereny Białowieskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Browsk. Łączy trzy miejsca zimowego dokarmiania żubrów, zwane ostojami: Kosy Most - początek ścieżki, Czoło oraz Babia Góra - koniec ścieżki. Trasę poprowadzono przez malownicze zakątki Puszczy Białowieskiej tak, by pozwoliła się przyjrzeć żubrom oraz ich środowisku życia. Szlak może zainteresować nie tylko przyrodników, ale i turystów chcących poznać bogate wartości kulturowe Puszczy Białowieskiej. Proponowaną trasę można z łatwością przejść w ciągu 5-6 godzin. Na szlaku znajdują się miejsca odpoczynku umożliwiające m.in. schronienie się przed deszczem. Przy odrobinie szczęścia i cierpliwości można podczas wyprawy zaobserwować pasące się żubry z wybudowanych do tego celu punktów widokowych.

Script logo