Regulamin rezerwacji

Rezerwacja » Regulamin rezerwacji
 1. Rezerwacje:
  Rezerwacji w Dworze Bartnika w Narewce można dokonywać osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu
  85 68 58 388 , 721 90 70 00 lub pocztą elektroniczną: sapiolko@op.pl
 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00.
 3. Klucze:
  Każdy z Państwa otrzymuje klucz do pokoju. Po godzinie 22:00 budynek zostaje zamykany, brama wjazdowa zamknięta.
 4. Opłaty:
  Należność za pobyt pomniejszona o wpłaconą opłatę za rezerwację pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn od nas niezależnych, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
 5. Palenie papierosów:
  Ze względu na komfort Państwa i naszych obecnych oraz przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku.
 6. Cisza Nocna:
  Prosimy o zachowanie ciszy w pokojach w godzinach nocnych. Zachowanie osób przebywających w pokojach nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 7. Prawa i obowiązki „Dworu Bartnika”
  a. Zapewniamy  profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!!! 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata opłaty za rezerwację w wysokości i terminie ustalonym podczas złożenia rezerwacji. W tytule przelewu prosimy podać nazwisko na jakie widnieje rezerwacja oraz termin pobytu. Brak opłaty za rezerwację powoduje usunięcie rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu w pokoju gościnnym w „Dworze Bartnika” wpłacona opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 394 K. C.). 

Dane do przelewu:

Maria Sapiołko Dwór Bartnika Hajnowska 1 A , 17-220 Narewka

56 8063 0001 0030 0300 0514 0001

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W DWORZE BARTNIKA

 

DWÓR BARTNIKA dokona wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r./Dz.Urz. UE I.119 z 04-05-2016 zwanym dalej RODO.

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest DWÓR BARTNIKA MARIA SAPIOŁKO 17-220 NAREWKA ul.Hajnowska 1A.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem:

a/ rezerwacja pokoju hotelowego Art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą

b/ realizacja umowy usługi hotelowej Art. 6 ust 1 lit b RODO - celem zawarcia umowy

c/ obsługa składanych zapytań przychodzących elektronicznie Art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby której dotyczą

d/marketing usług administratora danych administratora Art. 6 ust 1 lit a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dotyczą

e/ zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w hotelu poprzez zbieranie numeru telefonu osoby korzystającej z usług hotelarskich Art. 6 ust 1 lit f RODO

f/ w celu wypełnienia obowiązku prawnego /wystawienie faktury za usługi/ Art. 6 ust 1 lit c RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a/ firmy świadczące usługi marketingowe /dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej/

b/ dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych /dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy/

c/ podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

d/ dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich /jeżeli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacji/.

Dane osobowe będą przechowywane:

a/ dotyczące składanych zapytań – 30 dni od zakończenia korespondencji

b/ dotyczących składanych rezerwacji – 12 miesięcy od daty rezerwacji

c/ dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie potrzebne do wystawienia faktury – 5 lat od następnego roku w którym miał miejsce pobyt w hotelu

d/ przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dotyczy

e/ numery telefonów, dane osoby towarzyszącej – do 30 dni.

Posiada Pan/i/ prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

a/ odmową realizacji usług hotelarskich

b/ odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju

 • Dwór Bartnika czeka na ciebie

  Szukacie Państwo wyjątkowego miejsca na noclegi w Puszczy Białowieskiej niedaleko Białowieży, idealnie nadającego się także na imprezy plenerowe z miejscami na grill i ognisko - skorzystajcie z oferty Dworu Bartnika w Narewce, gdzie cisza, spokój, szum wodospadu, różnorodny śpiew ptaków i rechot żab, muzeum pszczelarskie, sala fitenss i SPA stanowi idealne miejsce odpoczynku i relaksu. Szukacie Państwo agrokwatery w Puszczy Białowieskiej, szukacie agrokwatery nieopodal Zalewu Siemianówka - wybierzcie noclegi w Dworze Bartnika w Narewce.

    Serdecznie zapraszamy.

Script logo