Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DWORZE BARTNIKA

 

DWÓR BARTNIKA dokona wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r./Dz.Urz. UE I.119 z 04-05-2016 zwanym dalej RODO.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest DWÓR BARTNIKA MARIA SAPIOŁKO 17-220 NAREWKA ul.Hajnowska 1A.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem:

a/ rezerwacja pokoju hotelowego Art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą

b/ realizacja umowy usługi hotelowej Art. 6 ust 1 lit b RODO - celem zawarcia umowy

c/ obsługa składanych zapytań przychodzących elektronicznie Art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby której dotyczą

d/ marketing usług administratora danych administratora Art. 6 ust 1 lit a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dotyczą

e/ zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w hotelu poprzez zbieranie numeru telefonu osoby korzystającej z usług hotelarskich Art. 6 ust 1 lit f RODO

f/ w celu wypełnienia obowiązku prawnego /wystawienie faktury za usługi/ Art. 6 ust 1 lit c RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a/ firmy świadczące usługi marketingowe /dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej/

b/ dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych /dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy/

c/ podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

d/ dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich /jeżeli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacji/.

Dane osobowe będą przechowywane:

a/ dotyczące składanych zapytań – 30 dni od zakończenia korespondencji

b/ dotyczących składanych rezerwacji – 12 miesięcy od daty rezerwacji

c/ dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie potrzebne do wystawienia faktury – 5 lat od następnego roku w którym miał miejsce pobyt w hotelu

d/ przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dotyczy

e/ numery telefonów, dane osoby towarzyszącej – do 30 dni.

Posiada Pan/i/ prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

a/ odmową realizacji usług hotelarskich

b/ odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju

Script logo